IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2016. GADS

Trīs jaunu traktoru iegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām

Publikācijas datums  13.05.2016.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta kārtībā
Iepirkuma veids Piegāde
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija:

Inese Asarīte-Kokina, tālr.: 25411423,

e-pasts:inese.asarite@vecpiebalga.lv  Tehniskā specifikācija:

Viesturis Burjots, tel.20238995, e-pasts: viesturis.burjots@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs VNP 2016/15
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Trīs jaunu traktoru iegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām” 
CVP kods 16700000-2
Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.gada 25.maijam 16:50 
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts  Rezultāts šeit…

Saistītie raksti

Back to top button