Vecpiebalgas novada pašvaldības
Uzņēmumu kataloga lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Uzņēmumu katalogs (turpmāk Katalogs) ir Vecpiebalgas novada pašvaldības uzturēta informatīva sadaļa (rīks) vietnē www.vecpiebalga.lv, ar mērķi atbalstīt uzņēmējdarbību Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk- Novads), izvietot informāciju par reģistrētu saimniecisku darbību Novadā un popularizēt pieejamos pakalpojumus Novadā.
1.2. Ievietojot informāciju Katalogā, lietotājs pilnīgi piekrīt šiem lietošanas noteikumiem, kā arī tam, ka iesniegtie personiski dati un kontaktinformācija tiks glabāti vecpiebalga.lv vietnē saskaņā ar normatīvo aktu regulējošām normām.
1.3. Vecpiebalga.lv vietne izmanto cookie failus, kuri atrodas lietotāja datorā. Vecpiebalga.lv vietnē tiek rādītas reklāmas kompānijas no trešajām pusēm, piemēram Google un statistikas sistēmas, kas arī ģenerē cookie. Jebkurā laikā Jūs varat patstāvīgi izdzēst sīkdatnes savā pārlūkprogrammā.
1.4. Sakarā ar akcīzes un kontrolējamo preču, zāļu, ieroču, bīstamo un kaitīgo vielu nelikumīga apgrozījuma novēršanu, kā arī valsts licencējamo pakalpojumu sniegšanas bez licences novēršanas nolūkos, finansiālas disciplīnas un grāmatvedības uzskaites nolūkos, izvairīšanās no nodokļiem, nelikumīgo ienākumu legalizācijas un citu likuma pārkāpumu novēršanas nolūkos, Kataloga pārzinis var veikt personu un uzņēmumu identifikāciju, pieprasot papildu informāciju un dokumentus.
1.5. Visa dokumentācija, personu dati un konfidenciāla informācija tiek uzglabāta minimāli nepieciešamos apjomos un termiņos. Darbinieku skaits, kuriem ir pieeja pie šiem datiem, ir stingri ierobežots; notiek darbinieku vaicājumu pie datiem fiksācija.

2. Kataloga satura noteikumi:
2.1. Informācija izvietošanai Katalogā netiek pieņemta (tiek dzēsta), ja:
2.1.1.  tā pārkāpj normatīvos aktus, vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas. Katalogā nav aizpildīti obligāti aizpildāmie lauki, vai norādīta informācija ir nepareiza vai ir kļūdaina.
2.1.2.  Informācijas saturs neatbilst vai tikai daļēji atbilst izvēlētai sadaļai. Ja nav piemērotas sadaļas, tad ir atļauts iesniegt Kataloga sadaļā, kas vistuvāk atbilst tematikai, taču lietotājam jāizvēlas saimnieciskās darbības veids “Dažādi”.
2.1.3.  Teksta saturs vai fotoattēli ir maldinoši.
2.1.4.  Katalogā tiek piedāvāts neeksistējošs (Latvijas teritorijā ) objekts vai pakalpojums.
2.1.5.  Katalogā iekļautā informācija pārkāpj autortiesības vai tirdzniecības marku tiesības.
2.1.6.  Informācija Katalogā ir tāda, par kuru pārzinis ir saņēmis vairākas sūdzības.
2.1.7.  Katalogātiek izvietota informācija par licencējamu preču vai pakalpojumu piedāvājumiem, taču Informācija Katalogā nesatur precīzu pārdevēja kontaktinformāciju un atbilstošās licences numuru.
2.1.8.  Informācija Katalogāsatur piedāvājumus darbam video čatos, erotiskās video un foto sesijās vai jebkādā veidā seksa pakalpojumu sniegšanā.
2.1.9.  Informācija Katalogā satur medikamentu, preču vai pakalpojumu izplatīšanas piedāvājumus izmantojot tīkla mārketingu MLM. Piedāvājumi ar pelnīšanas iespējām internetā saistītām ar reģistrēšanos, klikšķiem vai citiem apšaubāmiem darbības veidiem.
2.1.10.  Tiek piedāvāti tabakas izstrādājumi, smēķēšanas piederumi, alkohols, prekursori, kontrolējamie medikamenti, bīstamas vai kaitīgas vielas un produkti, kā arī minēto lietu ražošanas un apstrādes aprīkojums.
2.1.11.  Informācija Katalogā ir no nodarbinātības aģentūrām vai personāla atlases kompānijām, no izsolēm, vai tiek reklamēti citi sludinājumu dēļi. Kā arī tekstā vai fotoattēlos satur logotipus, reklāmu vai saites, kas saistītas ar iepriekš minētajām organizācijām. Publicēšanai netiek pieņemtas interneta saites, kas satur norādes uz sludinājumu servisiem.
2.1.12.  Satur uzaicinājumu jebkādā formā savākt ziedojumu, noguldījumu un iemaksas.
2.1.13.  Katalogā ir ietverta informācija par darbā iekārtošanu ārpus Latvijas.
2.1.14.  Satur norādes uz resursiem, kuri nekorekti apkalpo apmeklētājus, atver uznirstošos logus, ieslēdz skaņas pavadījumus vai veic citas ļaunprātīgas darbības vērstas pret apmeklētājiem vai informācijas sistēmām; satur preču vai pakalpojumu piedāvājumus, kurus aizliegts izvietot vecpiebalga.lv Katalogā.
Piemēri:
– Informācija Katalogā ietver saiti uz vietni, kas piedāvā smēķēšanas ierīces, pat ja sludinājumā nav minēta informācija par šim ierīcēm.
– Noklikšķinot uz saiti, atveras lapa ar aicinājumu piereģistrēties vai aizpildīt anketu vai aptauju.
– Noklikšķinot uz saiti, atveras pavisam cita lapa, kā ir norādīta informācijā Katalogā (pāradresācija) vai atveras vēl papildus lapa (PopUp vai PopUnder).
2.1.15.  Satur interneta vietnes saiti, kura nav saistīts ar informācijas saturu Katalogā. Arī, ja saite ved vietnē ar novecojušo saturu, satur pārāk maz informācijas vai ļoti zemā kvalitātē, kā arī ja ir pārslogota ar web apmeklētājiem, reklāmas blokiem, saitēm uz citām vietnēm.
2.1.16.  Saturā ir emocionālas nokrāsas teksts, izsaucieni, aicinājumi, lozungi, deklarācijas un inscenējuma jautājumi, kā arī teksts un atslēgvārdi, kas nav saistīti ar informācijas objektu Katalogā. Aizliegts izmantot izsaukuma un jautājuma zīmes vai citus simbolus uzmanības piesaistīšanai. Sludinājuma tekstā jābūt tikai informatīvam saturam.
2.1.17.  Informācija Katalogā atkārtojas ar analogu tekstu vai satur identiskas norādes. Ievietojot informāciju Katalogā var vairākiem uzņēmumiem, katra uzņēmuma tekstam ir jābūt unikālam.
2.1.18.  Informācija Katalogā, kura var būt orientēta uz nepieprasītās korespondences un reklāmas brošūras izplatīšanu, saistīta ar citām agresīvām reklāmas metodēm vai agresīvu mārketingu.
2.1.19.  Piedāvātajam pakalpojumam vai precei nav nekādas vērtības (pieprasījums) vai izvietotajai informācijai Katalogā ir absurds saturs.
2.2. Nav atļauts izmantot zemas kvalitātes fotoattēlus (piemēram, kad objekta stāvoklis nav redzams), kā arī neatbilstošu informāciju tekstā aprakstītam piedāvājumam. Nav atļauts izmantot arī tādus uzrakstus un elementus, kas traucē to aplūkošanai un maina dabisko estētisko attēla izskatu.
2.3.  Katalogā iekļautajai informācijai jābūt sastādītai latviešu valodā. Nosacījumi piemērojami arī uz tie gadījumiem, kad informācija Katalogā satur tekstu krievu valodā, taču rakstītu ar latīņu burtiem. Satur daudz kļūdu tekstā.

3. Lietošanas kārtība
3.1. Katalogā izvietotā informācija, kas saturēs šo Noteikumu 2. nodaļā minētos pārkāpumus, tiks izdzēsti bez brīdinājuma. Ja pārkāpumi atkārtosies, tad konkrētajam lietotājam piekļuve profilam Uzņēmumu Katalogā var tikt slēgta. Lietotājam, kura profils ir ticis slēgts, jauna profila atvēršana būs iespējama tikai pēc tam, kad lietotājs būs uzrakstījis iesniegumu Kataloga administratoram, kurā tas turpmāk apņemsies stingri ievērot visus Kataloga informācijas izvietošanas noteikumus. Gadījumā, ja konkrēts lietotājs ievietos portālā apzināti nepatiesu informāciju, ar nepatiesiem datiem un ģenerēs viltus profilus, Iestādes administrācija ir tiesīga šādus profilus dzēst bez brīdinājuma.
3.2.. Lietotājam, uzņēmumam, biedrībai vai personu grupai, kura izvieto informāciju Katalogā kopējās interesēs, ir atļauts reģistrēt ne vairāk kā vienu lietotāja profilu. 
3.3.  Sākotnējā informācija Katalogā tiks publicēta ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no attiecīga pieprasījuma par Lietotāja apstiprināšanu Katalogā saņemšanas dienas.
3.4.  Sūdzību par Uzņēmumu Kataloga pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: vecpiebalga@vecpiebalga.lv  vai rakstveidā, nosūtot uz adresi: “Vecpiebalgas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122.”
3.5. .Sūdzība tiks izskatīta 14 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas,
atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Back to top button