Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES DECEMBRA SĒDE

Apvienotā Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2019. gada 19. decembrī plkst. 14:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.
DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par budžeta grozījumiem. (I.Pogule)
 2. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020. gada amata vienību saraksta apstiprināšanu. (L.Burdaja)
 3. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumos “Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”. (L.Burdaja)
 4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
 5. Par atbalstu nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni”.
 6. Par atļauju SIA “Vecpiebalgas Doktorāts” slēgt telpu (daļas) Gaismas ielā 1a, Vecpiebalgā, apakšnomas līgumu. (Dz.Jukēvics)
 7. Par telpu nomas maksu Taurenes un Dzērbenes muižā. (Dz.Jukēvics)
 8. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 9. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 10. Par nedzīvojamo telpu ēkā „Sabiedriskais centrs” Dzērbenē , Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
 11. Par nomai un atsavināšanai paredzēto zemes vienību saraksta apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 12. Par nedzīvojamo telpu ēkā „Lauksaimnieki” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

  Novada domes priekšsēdētājs: I.PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button