Pašvaldības jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES JŪNIJA ĀRKĀRTAS SĒDE

Vecpiebalgas novada domes ārkārtas sēde notiks 2019.gada 6.jūnijā plkst.15:00 “Pilī”, Inešos, Inešu pagastā.

DARBA KĀRTĪBA :

  1. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Vecpiebalgas vidusskolas direktoru Arvi Kalēju un par Ilonas Strelkovas iecelšanu par Vecpiebalgas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju.(Dz.Jukēvics)
  2. Par Vecpiebalgas vidusskolas vizuāli plastiskās mākslas programmas īstenošanas vietu.(Dz.Jukēvics)
  3. Par SIA “Mikrotīkls” dāvinājuma pieņemšanu.(Dz.Jukēvics)
  4. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada amata vienību sarakstā.(L.Burdaja)
  5. Par cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu.(D.Slaidiņa)
  6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.(D.Slaidiņa)
  7. Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.(I.Pogule)
  8. Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.(I.Pogule)

Novada domes priekšsēdētājs: I.PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button

Close