Aktuālie iepirkumiIEPIRKUMIIEPIRKUMI 2018. GADS

Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzērbenes pagasta grants ceļa A1 Stacija-Brodi-Kaupēni (0.00-2.60 km) pārbūve

Publikācijas datums 06.03.2018
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

Dzērbenes saimniecības daļas vadītājs – Viesturs Melbārdis, tālr.: 20242023, e-pasts: viesturs.melbardis@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs VNP 2018/4 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzērbenes pagasta grants ceļa A1 Stacija-Brodi-Kaupēni (0.00-2.60 km) pārbūve, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu”.
CVP kods 45233100-0
Piedāvājums spēkā līdz 2018.gada 27.martam plkst.9.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit… 
Būvprojekts šeit…
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…
Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu šeit…

Saistītie raksti

Back to top button