IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2013. GADS

Video – kino projekcijas sistēmas uzstādīšana

 
Publikācijas datums
09.oktobris 2013.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Publisks pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 30 000 latu
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2013/9 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets Video – kino projekcijas sistēmas uzstādīšana
CVP kods
51314000-6
Piedāvājums spēkā līdz 2013.gada 21.oktobrim plkst. 16.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit …

Saistītie raksti

Back to top button