2017.gada budžets

Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam. 

Paskaidrojuma raksts un Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājas ziņojums par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2017.gada budžetu.  ​

Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets ar grozījumiem uz  25.05.2017.​

Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālais budžets ar grozījumiem uz  25.05.2017.​

Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets ar grozījumiem uz 26.10.2017.

Paskaidrojuma raksts un Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja ziņojums par pašvaldības budžeta grozījumiem

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets ar grozījumiem uz 28.12.2017.​

Paskaidrojuma raksts un Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja ziņojums par pašvaldības budžeta grozījumiem.​