NovadsPārvaldes jaunumi

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 5.06.2018.

Vecpiebalgas novada domes ārkārtas sēde notiks 2018. gada 5. jūnijā plkst. 8.00 “Pilī” Inešos, Vecpiebalgas novadā.

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. (G.Janševica)
  2. Par Inešu pamatskolas direktores atbrīvošanu no amata. (S.Straupe)
  3. Par Vecpiebalgas vidusskolas direktores atbrīvošanu no amata. (S.Straupe)

Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button