Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas vidusskola

Direktore: Ilona Strelkova
Adrese: Gaismas iela 2, Vecpiebalga,Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
Tālrunis: 26497579 (direktore), 64161448 (sekretāre)
E-pasts: vecpiebalgas.skola@cesunovads.edu.lv; ilona.strelkova@cesunovads.edu.lv
Mājaslapa: www.vecpiebalgasvsk.lv

Profesionālās ievirzes izglītības programma "Vizuāli plastiskā māksla" tiek realizēta: Gaismas iela 6, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122

PIIP vadītāja: Iveta Ērgle
Tālrunis: 26559885
E-pasts:  iveta.ergle@vecpiebalgasvsk.lv

Pirmsskolas izglītības programma tiek realizēta: Ziemeļu iela 13, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122

Direktora vietniece pirmsskolā: Agita Šulca
Tālrunis:  26413004
E-pasts: agita.sulca@cesunovads.edu.lv