Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saistošo noteikumu arhīvs

2021.gads

Nr.6/2021 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.1/2021 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2021.gadam”.  Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.5/2021 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.1/2021 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2021.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.3/2021 Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Vecpiebalgas novadā. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.4/2021 Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr. 2/2021 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.1/2021 Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

 

2020.gads

Nr. 9/2020 Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2019 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.8/2020 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.05.2020. saistošajos noteikumos Nr.5/2020 „Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr. 7/2020 Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Vecpiebalgas novadā. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.6/2020 Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.4/2020 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.5/2020 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.05.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.  Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.3/2020 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas novadā". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.2/2020 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 23.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.1/2020 „Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.1/2020 Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

 

2019.gads

Nr.10/2019 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.8/.2019 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.7/.2019 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.6/2019 "Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2011 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Vecpiebalgas novadā”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.5/2019 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6 “Kārtība, kādā Vecpiebalgas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.4/2019 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.2/2019 "Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019.gadam". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.1/2019 "Par Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksu". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

 

2018.gads

Nr.11/2018 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.10/2018 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.9/2018 Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.8/2018 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.7/2018 Par Vecpiebalgas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.6/2018 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja (licence) vīna, raudzēto dzērienu ...". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.5/2018 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.4/2018 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.1 / 2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.2/2018 "Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums" (grozījumi, konsolidētā redakcija spēkā no 03.01.2019.). Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.3/2018 "„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

 

2017.gads

Nr.6/2017 "Par Vecpiebalgas novada pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, palīdzības sniegšanas kārtību un palīdzības apmēru". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.1 / 2017 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.2/2017 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums””.  Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.3/2017 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.4/2017 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam.””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.5/2017 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 19.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

 

 

2016.gads

Nr.1 / 2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2016.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.2 / 2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5/2014 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.3/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2016.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.4/2016 ""Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Vecpiebalgas novadā". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.5/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2016.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.6/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets un speciālais budžets 2016.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.7/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets un speciālais budžets 2016.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.9/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets un speciālais budžets 2016.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.10/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 5/2012. „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem dzīves jubilejās””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.11/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14/2011. „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Vecpiebalgas novadā”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

 

 

2015.gads

Nr.1/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 14/2011. „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Vecpiebalgas novadā””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.3/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.4/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.5/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.13/2011 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Vecpiebalgas novadā””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.6/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.7/2015 „Grozījumi 2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2011 „Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.8/2015 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 6/2014 „Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Vecpiebalgas novada publiskā lietošanā esošie iekšējie ūdeņi un to krasti””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.9/2015 "Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums"". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.10/2015 "Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.11/2015 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.12/2015 „Par Vecpiebalgas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.14 / 2015 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu Vecpiebalgas novadā". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.