Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

2018.gads

Nr.11/2018 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.10/2018 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.9/2018 Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.8/2018 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.7/2018 Par Vecpiebalgas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.6/2018 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja (licence) vīna, raudzēto dzērienu ...". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.5/2018 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.4/2018 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.1 / 2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.2/2018 "Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums" (grozījumi, konsolidētā redakcija spēkā no 03.01.2019.). Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.3/2018 "„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.