Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kaives bibliotēka

Adrese: "Dārziņi", Kaives pag., Cēsu nov., LV-4144
Tālrunis bibliotēkā: 64125769
Bibliotēkas vadītāja: Maija Burjote
E-pasts: maija.burjote@cesunovads.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 9.00 – 18.00
Otrdiena 9.00 – 18.00
Trešdiena 9.00 – 18.00
Ceturtdiena 9.00 – 18.00
Piektdiena 9.00 – 18.00
Pusdienu pārtraukums katru dienu no plkst.13.00 līdz plkst.14.00

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Arhīva fonda "Izglītības ministrija" dokumentos – bibliotēkas lietā -redzams, ka Cēsu apriņķa Vecpiebalgas pagasta Leimaņu izglītības biedrības bibliotēka dibināta 1925.gada 2.jūlijā biedrības pilnvarotais parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 501 grāmatu bibliotēkas dibināšanai.

Teritoriālo reformu rezultātā bibliotēkas nosaukums mainījies, un no 1965.gada, kad tika izveidots Kaives ciems, tā tiek pārdēvēta par Kaives ciema (tagad pagasta) bibliotēku. 1996.gadā Kaives pagasta bibliotēka no Leimaņiem, kur tā vairākus gadu desmitus darbojās Leimaņu muižas ēkā, tika pārcelta uz pašvaldības ēku Kaivē.

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

  • Grāmatu, periodisko izdevumu un citu informācijas nesēju izsniegšana;
  • Izdevumu saņemšana, rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana;
  • Datu bāzu Letonika.lv, News.lv un portāla filmas.lv izmantošana bez maksas;
  • Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana;
  • Starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām;
  • Novadpētniecības materiāli par Kaives pagastu;
  • Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām;
  • Individuālas konsultācijas par informācijas meklēšanas un internetā piedāvātajām pakalpojumu izmantošanas iespējām;
  • Dažādas izstādes un pasākumi;
  • Izdruku un kopiju veikšana.

Apmeklētājiem iespēja iepazīties ne tikai ar literatūras, bet arī gleznu, keramikas u.c. izstādēm.