Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas bibliotēka

Adrese: Ziemeļu iela 13, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
Tālrunis bibliotēkā: 20232850
Bibliotēkas vadītāja: Dzidra Ješkina
E – pasts: dzidra.jeskina@cesunovads.lv

Darba laiks no 1.jūnija līdz 10.septembrim:
Pirmdiena 8.30 – 17.00
Otrdiena 8.30 – 17.00
Trešdiena 8.30 – 17.00
Ceturtdiena 8.30 – 17.00
Pusdienu pārtraukums katru dienu no plkst.13.00 līdz plkst.14.00
Piektdiena 8.30 – 14.00

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Kā kļūt par bibliotēkas lasītāju?

Nākot pirmo reizi, līdzi ņemiet personu apliecinošu dokumentu – pasi, autovadītāja apliecību vai personas apliecību jeb elektroniskās identifikācijas karti.

Bērniem un jauniešiem līdz 16 gadu vecumam, iestājoties bibliotēkā, jāiesniedz vecāku aizpildīts galvojums.

Brīva piekļuve informācijai, atbalsts formālajai un mūžizglītībai, pasākumi lasīšanas veicināšanai:

 • Plašu latviešu oriģinālliteratūras, ārvalstu daiļliteratūras un nozaru literatūras klāstu, lasītavā – uzziņu krājumus, periodiskos izdevumus un novadpētniecības materiālus;
 • krāsainas un interesantas grāmatas pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem;
 • iespēju iepazīties ar bibliotēkas krājumu Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, sadaļā "Vecpiebalgas pagasta bibliotēka": cesis.biblioteka.lv/Alise
 • bez maksas izmantot internetu un datorlasītavu, WiFi;
 • Informācijas meklēšanu datubāzēs: reģionālajā kopkatalogā un novadpētniecības datu bāzē, autorizētajās tiešsaistes datubāzēs – Letonika.lv, Lursoft datubāzē "Laikrakstu bibliotēka", Filmas lv.,   Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotajās datubāzēs;
 • grāmatu rezervēšanu un lietošanas termiņa pagarināšanu internetā;
 • veikt kopijas, izdrukas no jūsu vai bibliotēkas materiāliem, dokumentu laminēšanu (maksas pakalpojumi, cenrādis);
 • datorprasmju un interneta lietošanas individuālas apmācības (pamatlīmenis);
 • bibliotekārās uzziņas;
 • apmeklēt literārus, tematiskus, izzinošus pasākumus un izstādes;
 • piedalīties dažādos konkursos un aktivitātēs, piemēram, apgūt jaunas prasmes radošajās darbnīcās;
 • uzzināt par jaunieguvumiem Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā: cesis.biblioteka.lv/Alise;
 • Iepazīties ar pašvaldības informāciju – attīstības plānošanas dokumentiem, gada pārskatiem, saistošajiem noteikumiem, domes sēžu materiāliem.