Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

2020.gads

Nr. 9/2020 Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2019 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.8/2020 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.05.2020. saistošajos noteikumos Nr.5/2020 „Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr. 7/2020 Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Vecpiebalgas novadā. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.6/2020 Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.4/2020 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.5/2020 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.05.2020. saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.  Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.3/2020 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas novadā". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.2/2020 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 23.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.1/2020 „Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.1/2020 Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.