Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Starptautiskā sadarbība

Birģeles (Burgel) pašvaldība, Vācija.
Sadarbības līgums noslēgts 2010.gada 23.jūlijā.

Sadarbības jomas: kultūra, izglītība, sports, uzņēmējdarbība un pašvaldību darbs. Sadarbības līgums paredz veicināt miera uzturēšanu pasaulē, tautu savstarpējo saprašanos un Eiropas vienotību.

2010. gada jūlijā Birģeles pašvaldības delegācija apmeklēja Vecpiebalgas novadu, lai noslēgtu jauno sadarbības līgumu un pārrunātu abu pašvaldību iespējas nākotnē. Sadarbības līguma parakstīšanā piedalījās arī RAPLM ministre Dagnija Staķe.


Aremarkas (Aremark) un Markeras (Marker) pašvaldība, Norvēģija.
Sadarbības līgums noslēgts 2009.gada 22.oktobrī.

Sadarbības jomas: Eiropas Savienības projekti, administratīvais darbs, izglītība, kultūra, sociālā un veselības aprūpe, uzņēmējdarbība, tūrisms.

2009.gada 22.oktobrī noslēgtais sadarbības līgums starp Vecpiebalgas novada pašvaldību un Aremarkas un Markeras pašvaldībām paredz arī skolēnu un jauniešu apmaiņas vizītes, kuru mērķis ir stiprināt svešvalodu zināšanu apguvi un veicināt jauniešu sociālo un kultūras kompetenci.