Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Piekļūstamības paziņojums

Pārgaujas apvienības pārvalde (līdz 2021. gada 1. jūlijam Pārgaujas novada pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: http://www.pargaujasnovads.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Pārgaujas novada pašvaldības tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt infomācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu;
  • Video saturam nav pievienoti subtitri;
  • Vairāki dokumenti ir pdf formātā, kas nav piekļūstami ar palīgprogrammatūrām;
  • Dažās ievadformās navigācija tikai ar klaviatūru nav iespējama;
  • Daži pamatstruktūras elementi ir nepiekļūstami, piemēram, kontaktinformācija atspoguļota tabulas formātā;
  • Dažās sadaļās novērotas nepilnības virsrakstu strukturējumā.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 18.01.2022. Izvērtēšanu veica Cēsu novada pašvaldības darbinieki.

Piekļūstamības alternatīvas

Ja ir nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldi, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi vestule@cesis.lv norādot:

  • Saiti uz saturu (URL);
  • Jūsu vārdu un e-pasta adresi;
  • Formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, piekļūstams PDF).

Atsauksmēm un saziņai

Cēsu novada pašvaldības atbildīgie speciālisti nepārtraukti uzlabo šīs vietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pastā: vestule@cesis.lv
Zvaniet: 64121677

Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība

Ja Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde nav atbilstoši reaģējusi uz lietotāja iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, lietotājs var iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam elektroniski uz e-pasta adresi: tiesibsargs@tiesibsargs.lv. Papildu informācija tīmekļvietnē www.tiesibsargs.lv

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 2022.gada 18.janvārī.

Dokumenti