Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

2018.gada budžets

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2018.gadam​

Paskaidrojuma raksts un Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada budžetu. ​

Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets ar grozījumiem uz 26.04.2018.

Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālais budžets ar grozījumiem uz 26.04.2018.​

Pielikums Nr. 5 Vecpiebalgas novada domes sēdes 26.04.2018. lēmumam Nr. 3 (prot. Nr.7) Saistošie noteikumi Nr. 3/2018

Paskaidrojuma raksts par budžeta grozījumiem uz 26.04.2018. 

Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets ar grozījumiem uz 25.10.2018. (Pielikums Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pie Vecpiebalgas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 8/2018) 

Pārskats par saistību apmēru uz 25.10.2018. (Pielikums Nr. 4 pie Vecpiebalgas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 8/2018)

Paskaidrojuma raksts "Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetā un speciālajā budžetā 2018.gadam" par budžeta grozījumiem uz 25.10.2018.

Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets ar grozījumiem uz 27.12.2018. (Pielikumi pie Vecpiebalgas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 10/2018.)

Pārskats par saistību apmēru uz 27.12.2018. (Pielikums pie Vecpiebalgas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 10/2018)

Paskaidrojuma raksts "Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetā un speciālajā budžetā 2018.gadam" par budžeta grozījumiem uz 27.12.2018.