NovadsPārvaldes jaunumi

PAR PARAKSTU VĀKŠANU TAUTAS NOBALSOŠANAI

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”.
Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, 358 parakstu vākšanas vietās Latvijā un 41 vietā ārvalstīs. Parakstīšanās vietas noteica pilsētu un novadu domes. Ārvalstīs parakstu vākšanas vietas iekārtotas Latvijas Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Lai pieteiktos parakstīties atrašanās vietā līdz 13.februārim jāaizpilda iesniegums, kuru vēlētājs pats vai uzticības persona nogādā pašvaldības vēlēšanu komisijā vai tuvākajā parakstu vākšanas vietā tās darba laikā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietā notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā – 14.februārī.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība).

Parakstu vākšanas vietas Vecpiebalgas novadā:
Alauksta iela 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā;
“Pils”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā;
“Pils”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā;
“Nēķina muiža”, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā;
“Pagasta Dārziņi”, Kaivē, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā.

Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisija ir noteikusi šādus parakstu vākšana darba laikus:
pirmdienās 9.00 – 13.00,
otrdienās 15.00 – 19.00,
trešdienās 9.00 – 13.00,
ceturtdienās 15.00 – 19.00,
piektdienās 9.00 – 13.00,
sestdienās 9.00 – 13.00,
svētdienās 9.00 – 13.00.

Saistītie raksti

Back to top button