ProjektiPROJEKTI 2012. GADS

ACT TODAY FOR BETTER TOMORROW

Apstiprināts projekta iesniegums „Act Today For Better Tomorrow” 2012.gada 13.aprīlī valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” apstiprināja Vecpiebalgas novada pašvaldības jauniešu apmaiņas projekta iesniegumu „Act Today For Better Tomorrow”, kas tika iesniegts programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. Projekta galvenā tēma ir lauku reģionu attīstība un jauniešu bezdarbs. Projekta ietvaros no 30.jūlija līdz 8.augustam Vecpiebalgas novadā satiksies 18 jaunieši no Vecpiebalgas, Gruzijas un Maltas vecumā no 18 – 25 gadiem, lai kopā mainītos pieredzē un domātu par risinājumu meklēšanu, kā uzlabot savu dzīvi nepametot savu lauku reģionu. Projekta galvenais mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību ilgtspējīgā savas lauku teritoriju attīstībā un veicināt jauniešos lepnumu par savu lauku reģionu. Lai sasniegtu šo mērķi, jaunieši iesaistīties dažādās komandas veidošanas aktivitātēs, radošajās darbnīcās, grupu aktivitātēs, biznesa plānošanas aktivitātēs, mācīsies rakstīt CV un motivācijas vēstuli, veidos prezentācijas un kultūras vakarus, apmeklēs vietējos uzņēmējus, iegūs zināšanas par to, kāda veida uzņēmējdarbību var veidot laukos, kā arī veidos izstādi ar visu iesaistīto valstu lauku teritoriju fotogrāfijām.

* Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Saistītie raksti

Back to top button