ProjektiPROJEKTI 2012. GADS

“ACT TODAY FOR BETTER TOMORROW”

No 2012.gada 30.jūlija līdz 8.augustam Vecpiebalgas novadā Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros norisinājās jauniešu apmaiņa „Act Today For Better Tomorrow” (līg.Nr.LV-31-E1-2012-R1). Jauniešu apmaiņas laikā satikās 18 jaunieši no Vecpiebalgas novada, Gruzijas un Maltas vecumā no 18 – 25 gadiem, lai kopīgi veidotu izpratni par to, kā uzlabot savu dzīvi, nepametot savu lauku reģionu. Jaunieši dalījās pieredzē par savu lauku dzīves realitāti, diskutēja par kopīgo un atšķirīgo iesaistīto valstu lauku reģionos, apmeklēja dažādus vietējos uzņēmumus, lai uzzinātu viņu pieredzi lauku biznesa uzsākšanā, mācījās rakstīt CV un motivācijas vēstules, rakstīja paši savus biznesa plānus, diskutēja par meža nozīmi iesaistīto valstu iedzīvotāju dzīvē, iepazinās ar citu valstu kultūrām un tradīcijām latviešu, maltiešu un gruzīnu nacionālajos vakaros, iesaistījās dažādās radošajās darbnīcās, kuru ietvaros veidoja izpratni par to, kas ir materiālu otrreizējā pārstrāde un kā no dažādām vienreiz lietotām precēm var iegūt jaunus praktiskus interjera un stila elementus, un veidoja pastkartes no saviem lauku vides fotoattēliem.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Saistītie raksti

Back to top button