NovadsVakances

AICINA DARBĀ JAUNVEIDOJAMĀS CĒSU NOVADA BŪVVALDES VADĪTĀJU

Cēsu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz jaunveidojamās Cēsu novada būvvaldes vadītāja amatu.
Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja saskati iespējas un vēlies palīdzēt Cēsīm augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Konkursā aicinām piedalīties pretendentus, kuri atbilst šādām prasībām un kvalifikācijām:
– darbības sfērai atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (tiesību zinātnēs, arhitektūrā vai būvniecības inženierzinātnēs);
– pēdējo 5 gadu laikā vismaz 3 gadu praktiskā darba pieredze vadošā amatā, vēlams būvniecības jomā;
par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja darba pieredze pašvaldībā;
– valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
– normatīvo aktu pārzināšana teritorijas plānošanas, būvniecības, būvvaldes darbības jomā, kā arī izpratne par administratīvo procesu;
– prasme strādāt ar biroja lietojumprogrammām (MS Word, MS Excel), pieredze darbā ar Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) un NĪNO;
– prasme strādāt komandā, disciplinētība, precizitāte un atbildība, laba saskarsmes kultūra;
stratēģiska, konceptuāla un radoša domāšana;
– labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumu nestandarta situācijās, prasme veikt plaša apjoma informācijas analīzi un strādāt patstāvīgi.

Būvvaldes vadītāja galvenie amata pienākumi:
– nodrošināt Būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas un pašvaldības normatīvo aktu prasībām;
vadīt, organizēt un plānot Būvvaldes darbu, kā arī atbildēt par tai noteikto uzdevumu izpildi un darbības tiesiskumu, t.sk. budžeta plānošana un izpildes kontrole;
– nodrošināt lēmuma projektu sagatavošanu pašvaldības domes sēdēm Būvvaldes kompetences ietvaros;
sadarboties savas kompetences ietvaros ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām organizācijām un citām juridiskām un fiziskām personām;
– sniegt atskaites par Būvvaldes darbu, kā arī priekšlikumus un skaidrojumus būvniecības jomā un tiesību normu piemērošanā;
– sniegt konsultācijas un skaidrojumus par būvniecības procesa kārtību.

Mēs piedāvājam:
– iespēju iesaistīties jaunveidojamās Cēsu novada būvvaldes struktūras un modeļa veidošanā;
– darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
– profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
– apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
– stabilu atalgojumu līdz 2264 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV (pretendenta dzīves un darba gaitas apraksts), motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām, tai skaitā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi un raksturots būvvaldes attīstības redzējums (vīzija), kā arī izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijas sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) vai sūtot uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Konkursam uz Cēsu novada būvvaldes vadītāja amatu” līdz 2021.gada 14.oktobrim.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesis.lv.

Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā “privātuma politika”.

Saistītie raksti

Back to top button