Pārvaldes jaunumi

AICINA PIETEIKTIES BEZMAKSAS MĀCĪBĀM ATTĀLINĀTĀS IZGLĪTĪBAS PLATFORMĀ “COURSERA”

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina pieteikties bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” ne tikai NVA reģistrētos bezdarbniekus un darba meklētājus, bet arī nodarbinātās personas, kuras pakļautas bezdarba riskam. Bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” ir jāpiesakās Nodarbinātības valsts aģentūrā līdz 2020. gada 14. decembrim, mācības jāpabeidz līdz 2021.gada 15.februārim. Pieteikšanās anketa: https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-platforma-coursera
Vairāk par mācībām var izlasīt NVA vietnē: https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/pieteikties-nva-organizetajam-bezmaksas-macibam-attalinatas-izglitibas-platforma-coursera
Starptautiskā attālinātās izglītības platforma “Coursera” piedāvā vairāk nekā 3,8 tūkstošus mācību kursu ap 400 specializācijās. “Coursera” kursu programmas izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Hārvarda, Oksforda, Jeila un citas. Covid-19 seku mazināšanas iniciatīvas “Coursera for Workforce Recovery” ietvaros NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī bezdarba riskam pakļautajiem nodarbinātajiem tiek piedāvāti kursi, kas palīdzēs iekļauties darba tirgū un sagatavoties tālākai izglītībai, uzlabot psiholoģisko noturību, pilnveidot digitālās uzņēmējdarbības un citas prasmes.

Saistītie raksti

Back to top button