NovadsPārvaldes jaunumiUzņēmējdarbība

AICINA PIETEIKTIES KONKURSAM “SAKOPTĀKĀ SĒTA”

Vecpiebalgas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus, kuri savā dzīves vietā, lauku sētā, vasaras mītnē, uzņēmuma teritorijā vai daudzdzīvokļu mājā izveidojuši skaisti sakoptu vidi, piedalīties konkursā “SAKOPTĀKĀ SĒTA”. Dalību konkursā var pieteikt paši īpašumu īpašnieki vai apsaimniekotāji, kā arī kaimiņi, radi, paziņas, ja īpašnieks tam piekritis.
Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 2018. gada 16. jūlijam plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības administratoram Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122, kādā no pagastu pārvaldēm tās vadītājam vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv saskaņā ar konkursa nolikumu.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties interneta vietnē www.vecpiebalga.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Nolikumi.

Saistītie raksti

Back to top button