NovadsPārvaldes jaunumiUzņēmējdarbība

AICINĀJUMS IESAISTĪTIES AR LATVĀNI INVADĒTO PLATĪBU APZINĀŠANĀ

„Vecpiebalgas Novada Ziņu” augusta numurā jau informējām par uzsāktajiem pasākumiem latvāņu izplatības ierobežošanā. Lai sagatavotu invazīvās sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas plānu, pašvaldībai nepieciešams aktualizēt datus par latvāņa skartajām teritorijām. Ministru kabineta noteikumi „Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” paredz:

  1. Ar latvāni invadētās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu ar informāciju par attiecīgo teritoriju.
  2. Valsts augu aizsardzības dienests datus par latvāņa izplatību iekļauj dienesta pārziņā esošajā kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datubāzē.
  3. Ja ar latvāni invadētās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav iesniedzis minēto informāciju, iesniegšanu koordinē vietējā pašvaldība.

Sekmīgākas latvāņa skarto platību apzināšanas nolūkā Vecpiebalgas novada pašvaldība lūdz tajā iesaistīties arī iedzīvotājus. Līdz šim apkopotie dati atrodami interneta vietnē www.vaad.gov.lv sadaļā Informācija sabiedrībai/Par Latviju bez latvāņiem – gan tabulas veidā, gan kā interaktīva karte. Būtiski apzināt arī vietas, kurās aug kaut viens latvānis, lai nepieļautu tālāku to izplatību. Ikvienam, kuram ir zināmas ar latvāni invadētās teritorijas, ir iespēja pašam minētajā mājas lapā pārliecināties, vai tās jau ir iekļautas datubāzē un gadījumā, ja nav, informēt Valsts augu aizsardzības dienestu, aizpildot mājas lapā pieejamo anketu. Iedzīvotāji, kuriem nav piekļuves internetam vai prasmju atrast un salīdzināt datus, var savukārt pašvaldībā vērsties pie nekustamā īpašumu speciālistes Benitas Zvejnieces (tālrunis: 22031720, e-pasts: benita.zvejniece@vecpiebalga.lv). Datu aktualizēšana pašvaldībā ilgs līdz 2018. gada 30. novembrim .

Girta Upena, Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja

Saistītie raksti

Back to top button