Pārvaldes jaunumiUzņēmējdarbība

AICINĀJUMS IESAISTĪTIES LATVĀŅU SKARTO PLATĪBU IEROBEŽOŠANĀ

Vecpiebalgas novada pašvaldībā norit darbs pie Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna izstrādes, jo šī invazīvā augu suga skar visus novada teritorijas pagastus. Atbilstoši Augu aizsardzības likumam Latvijā ir aizliegts audzēt un ievest invazīvās augu sugas. Gadījumos, kad šādas sugas tomēr ir izplatījušās valdījumā vai īpašumā esošā nekustamajā īpašumā, tad zemes īpašniekam ir noteikts pienākums sniegt informāciju par to izplatību Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD), kā arī veikt attiecīgus iznīcināšanas pasākumus.

            Neveicot invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumus atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam, zemes valdītājs vai īpašnieks var tikt brīdināts vai viņam var tikt piemērots naudas sods.

              Lai sekmīgi izstrādātu latvāņu izplatības ierobežošanas plānu, zemes valdītāji vai īpašnieki, kuru platības jau ir reģistrētas un redzamas VAAD mājas lapā, tiek aicināti līdz š.g. 15. martam sniegt Valsts Augu aizsardzības dienestam informāciju par latvāņu ierobežošanas pasākumiem, aizpildot veidlapu, kas atrodama www.vaad.gov.lv – Par Latviju bez latvāņiem – Zemes valdītājiem aizpildāmā veidlapa, kurā svarīgi norādīt metodi (veidu), kādu nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs izmantos latvāņu apkarošanai. Gadījumā, ja īpašnieks neiesniegs informāciju, proti, neizvēlēsies metodi latvāņu apkarošanai pats, tad  pašvaldība izvēlēsies pēc saviem ieskatiem piemērotāko. Papildus aicinām šajās aktivitātēs būt aktīvam ikvienam iedzīvotājam un, apzinot ar latvāni skartās platības, kas nav reģistrētas, par tām informēt, aizpildot iesnieguma formu, kas pieejama www.vaad.gov.lv  – Iesniegums latvāņu monitoringam.

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 14. jūlija noteikumiem Nr.559,  pastāv šādas Latvāņa izplatības ierobežošanas metodes:
– mehāniskā (M) – veicot mehāniskas darbības – ziedu čemura nogriešana, centrālo rozešu izduršana, mulčēšana, nopļaušana un augsnes apstrāde (aršana, kultivēšana, frēzēšana, lobīšana, ecēšana un šļūkšana);
– ķīmiskā (C) – izmantojot augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautos līdzekļus; – bioloģiskā (B) – izmantojot noganīšanu;
– kombinētā (K) – papildinot vienu metodi ar otru vai kombinējot augstākminētās metodes.

Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus plāno un veic līdz pilnīgai audzes iznīcināšanai.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām griezties pie  Benitas Zvejnieces, tālr. 22031720, vai Sandras Straupes, tālr. 22033401.

Lai mums kopīgi viss izdodas!

Benita Zvejniece, nekustamo īpašumu speciāliste

Saistītie raksti

Back to top button