3x3 SAIETSNovadsPārvaldes jaunumi

AICINĀJUMS UZ 3X3 SAIETU VECPIEBALGĀ

3×3 ir pasākums latviešu ģimenēm un latviešu kultūrā ieinteresētiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas, sociālā stāvokļa un reliģiskajiem uzskatiem. Par 3×3 saieta dalībniekiem var būt gan pilnas, gan nepilnas, gan daudzbērnu ģimenes, gan arī bērnunamu audzēkņi ar audzinātājiem. Latvijā šis pasākums ļāvis saprast, ka latviskums kā jebkura vērtība ir jākopj un jāattīsta.

3×3 pamatmērķi ir:
– latvisko zināšanu paplašināšana;
– latvisko ģimeņu stiprināšana;
– latvisku draudzību sekmēšana;
– latviskās kopības izjūtas veicināšana;
– latviskas kultūrvides attīstīšana.

3×3 sākās ASV, kur 1981. gadā Garezerā notika pirmā nometne. Pašlaik 3×3 notiek arī Austrālijā, Anglijā un Īrijā, kādu laiku nometnes ir notikušas Francijā, Zviedrijā un Kanādā. „Var apgalvot, ka šis ir vienīgais tik veiksmīgs izglītojošais pasākums, kas no toreizējās trimdas pārceļojis uz Latviju, iesakņojies un turpina augt plašumā un dziļumā. Latvijas 3×3 vada biedrība 3×3. Tā ir ap 30 cilvēku grupa, kas sagatavo un rīko saietus. Sabiedriskā organizācija 3×3 dibināta 1999. gada 13. janvārī, lai gan iniciatīvas grupa neformāli darbojās jau kopš nometņu pirmsākumiem 1990. gadā. No tā laika līdz 2016. gadam Latvijā notikuši 57 3×3 saieti, kuros piedalījušies vairāk nekā 21 tūkstotis dalībnieku,” stāsta Latvijas 3×3 priekšsēde Inese Krūmiņa.

Latvijā katru gadu notiek divi saieti. 2019. gada vasarā viens no tiem notiks Vecpiebalgā no 7. līdz 14. jūlijam.

Vecpiebalgas 3×3 saieta tēma būs „Laiks”.

Tev pietiks laika izkalt savu pirmo rotu, apmeklēt ģimenes semināru, latviskos godus, doties pa meža takām, jauniešu vai pirts ievirzi un citām ilggadējām un iemīļotām ievirzēm. Vecpiebalga izsenis slavena labiem amatniekiem, rokdarbniecēm un kultūras cilvēkiem. Kas cits, ja ne viņi stāstīs un mācīs meža un dārza gudrības, aušanu, porcelāna apgleznošanu, maizes cepšanu, botānisko gleznošanu, bungu rakstus, baltā māla dekoru izgatavošanu un Piebalgas kultūrvēsturi. Uzzināsi arī par dižākajiem piebaldzēniem, viņu darbiem un likteņiem gan senos laikos, gan tagad. Jaunākā paaudze iepazīsies ar Balto kaķīti ievirzē „Kaķīša dzirnavas”. Varbūt uzzināsi ko jaunu par Vidzemes brāļu biedrību (herhūtiešiem), kuru laikā radās latviešu dzejniecība, romānu rakstīšana, dziesmu svētki, stāstniecība. Tiks atjaunota jau mērnieku laikos radusies „Dziedāšanas biedrība”, kurā iestāties tiks aicināts ikviens dalībnieks.

3×3 saieta ievirzes notiks Vecpiebalgas vidusskolā, savukārt, vakara programma – kultūras namā.

Ja nav iespēju piedalīties saietā visu nedēļu, piedāvājam Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem apmeklēt vienas dienas nodarbības vai kādu konkrētu ievirzi. Vakaros visus aicinām uz sadziedāšanos, dančiem un citiem programmas pasākumiem. Vietējiem iedzīvotājiem maksa – simboliska. Pieteikties un saņemt plašāku informāciju var pie vietējās 3×3 nometnes organizatores Vinetas Radziņas (tālr. 29479712) vai rakstot uz e-pasta adresi: labavide12@gmail.com

16.februārī no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00 būs iespēja tuvāk iepazīties ar to, kas ir 3×3 kustība, sadziedāt un sadancot Vecpiebalgas kultūras namā. Aicināti gan ieviržu vadītāji, gan visu vecumu Vecpiebalgas un tuvākās apkārtnes ļaudis. Līdzi ņemiet maiņas apavus un nelielu groziņu cienastam.

Plašāka informācija par 3×3 kustību mājaslapā: www.3×3.lv

Vecpiebalgas 3×3 darba grupa: Grīnvaldu, Radziņu un Apsīšu ģimene.

Saistītie raksti

Back to top button