Konkursi

AICINĀM PIEDALĪTIES AKCIJĀ „VECPIEBALGA, MIRDZI!”

Vecpiebalgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties akcijā “Vecpiebalga, mirdzi!”.
Akcijas mērķi:
• Radīt Ziemassvētku noskaņu Vecpiebalgas novada teritorijā – Inešu, Dzērbenes, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastā -, veicinot kvalitatīva noformējuma radīšanu gan ar tradicionāliem, gan inovatīviem Ziemassvētku laikam atbilstošiem rotājumiem.
• Veicināt Vecpiebalgas novada iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvu līdzdalību un ieinteresētību svētku noformējuma veidošanā Vecpiebalgas novadā.
Akcijas dalībnieki:
Konkursā var piedalīties ikviena juridiska un fiziska persona ar Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformējumu uzņēmumu, dzīvojamo māju, kā arī citu ēku fasādēs, sētās, pagalmos un skatlogos.
Objektus pieteikt konkursam var darba dienās no 2020. gada 7. decembra līdz 2020. gada 16. decembrim (ieskaitot), iesniedzot personīgi Vecpiebalgas novada pašvaldībā, Alauksta ielā 4, Vecpiebalga, vai pagastu pārvaldēs vai elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Pieteikumi jāiesniedz brīvā formā, norādot objekta atrašanās adresi un īpašnieku.
Pieteiktos objektus vērtēs Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija.
Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības vērtēt arī konkursam nepieteiktos objektus, ja to noformējuma izpildījums rada īpašu Ziemassvētku noskaņu, ir mākslinieciski augstvērtīgs un uzlabo novada tēla vizuālo kvalitāti.
Objektus vērtēs no 2020. gada 17. decembra līdz 2020. gada 23. decembrim, iedalot trijās kategorijās:
• privātmāju noformējums;
• daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums;
• uzņēmumu un citu sabiedrisko ēku noformējums.
Vērtēšanas kritēriji:
• noformējuma atbilstība Ziemassvētku un Jaunā gada specifikai un noskaņai;
• noformējuma idejas oriģinalitāte un kompozīcija;
• vizuālā kopaina.
Konkursa uzvarētāji katrā kategorijā tiks apbalvoti ar veikala – noliktavas “DEPO” dāvanu kartēm:
• par 1.vietu piešķirot EUR 100,00;
• par 2.vietu piešķirot EUR 75,00;
• par 3.vietu piešķirot EUR 50,00.
• komisija var piešķirt arī pārsteiguma balvas.
Par konkursa rezultātiem, uzvarētājiem un labāko noformējumu autoriem vērtēšanas komisija paziņos 2021. gada janvārī. Rezultāti tiks atspoguļoti Vecpiebalgas novada pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga.lv un Vecpiebalgas novada pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā „Vecpiebalgas Novada Ziņas”.

Saistītie raksti

Back to top button