Pārvaldes jaunumi

Aizvadīts sarunu vakars Inešos

Trešdien, 25.maijā Inešu tautas namā aizvadīts iedzīvotāju sarunu vakars.

Tajā piedalījās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Baiba Eglīte, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājs p.i. Viesturis Burjots, pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Ieva Rudzīte, kā arī Cēsu novada domes deputāti – Ella Frīdvalde-Andersone un Indriķis Putniņš.

Sapulces laikā iedzīvotāji tika informēti par izmaiņām pēc administratīvi teritoriālās reformas, iepazīstināti ar nākotnes attīstības plāniem, kā arī tika sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs pastāstīja, ka administratīvi teritoriālās reformas gads bijis ļoti intensīvs. Ir ievērojami reorganizēta struktūra, septiņu pašvaldību vietā tagad ir viena – Cēsu novada pašvaldība.  Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija visa lielā novada budžeta sastādīšana. Katram novadam bija sava budžeta uzskaite un plānošana. No četrām grāmatvedības programmām bija jāpāriet uz vienu. Apjomīgs darbs joprojām tiek ieguldīts strādājot pie dažādu pabalstu izlīdzināšanas.

Jānis Rozenbergs un Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājs p.i. Viesturis Burjots ir vienisprātis, ka Inešos un visā Vecpiebalgas apvienības teritorijā jārisina daudzīvokļu māju apsaimniekošanas jautājums. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem ir jāvienojas, kas rūpēsies par mājas apsaimniekošanu  – tas var būt, kāds uzņēmums vai dzīvokļu īpašnieku dibināta biedrība. Cēsu novada pašvaldība un Vecpiebalgas pārvalde ir gatava sniegt metodisko atbalstu šī jautājuma risināšanā.  

Pašvaldība budžetā ir apstiprinātas divas programmas daudzīvokļu mājām, līdzfinansējumu ir iespēja saņemt daudzstāvu dzīvojamo ēku siltināšanai un pagalmu labiekārtošanas darbiem. “Atbalsts pieejams pie nosacījuma, ja mājai ir savs apsaimniekotājs”, J.Rozenbergs piebilda.

Apspriežot kultūras dzīves jautājumus Jāni Rozenbergs uzsvēra, kultūras dzīve Inešos būs un tautas nams paliks. Tiek veidota vienota Cēsu novada kultūras pārvaldība. Šāda pārvaldības modeļa izveide nodrošinās vienotu – kultūrpolitiku, aktivitāšu un resursu plānošanu, mārketingu un publicitāti, kā arī vienotu atbalsta sistēmu kultūras iestādēm.” Pārvalde sekos līdzi tam, lai kadrā kultūras namā un katrā tautas namā pasākumi tiktu organizēti, ” turpināja Rozenbergs.

Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Ieva Rudzīte iepazīstināja ar pašvaldības policijas pienākumiem un atbildību. I.Rudzīte atgādināja, ka katrai mājsaimniecībai ir nepieciešams līgums par atkritumu apsaimniekošanu. Inešu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji vairākkārt novērojuši, ka atkritumi tiek izmesti svešos konteineros, kā rezultātā mājas iedzīvotājiem jāmaksā par svešu atkritumu izvešanu. Pašvaldības policijas pārstāve par šādiem un cita veida pārkāpumiem aicina ziņot, zvanot pa diennakts tālruni 8911 vai ziņot, izmantojot mobilo lietotni “Cēsu novads”.

Tuvojoties vasaras sezonai, Inešu iedzīvotāji pauda bažas par neadekvātiem atpūtniekiem un agresīviem auto braucējiem pie Inešu ezera. Izskanēja priekšlikums uzstādīt ceļa zīmi “iebraukt aizliekts”, kas gājējiem dotu iespēju droši nokļūt līdz peldvietai, savukārt atpūtniekus atturētu no ilgstošas uzturēšanās pie ezera. V.Burjots norādīja, ka konkrētais ceļš ir vienīgais publiski pieejamais ceļš ar pieeju pie ezera, tāpēc šādu ceļa zīmi nav iespēja uzstādīt.  Lai risinātu situāciju, pašvaldības policija apņemas biežāk kontrolēt sabiedrisko kārtību pie Inešu ezera.

Aktuāls diskusiju temats, kas raisījis neizpratni Inešu iedzīvotāju vidū ir par uzstādīto ceļa zīmi “iebraukt aizliegts” Dzirnavu ielā, pie dzirnavām. Uzstādītā zīme ar pašvaldību ir saskaņota. Zemju īpašnieki skaidro, ka zīmes uzstādīšanas mērķis ir ierobežot auto transporta kustību, novēršot putekļu veidošanos un pastiprinot drošību tūrisma objektā – Dzirnavas. Ir aktualizēta iecere esošās ceļa zīmes vietā uzstādīt ceļa zīmi “gājēju un velosipēdu ceļš”.

Izskanēja viedoklis, ka Inešos nav telpu, kuras būtu iespēja izmantot savu ieceru realizēšanai, svinību un pasākumu organizēšanai. Viesturis Burjots informēja, ka telpas ir pieejamas, aicinot par telpu nomas jautājumiem sazināties.

Tikšanās laikā aktualizējās jautājums par iespēju vismaz reizi mēnesī nodrošināt ģimenes ārsta pakalpojumus Inešos. Jautājums tiks risināts, telpa, kur sniegt pakalpojumus ir, taču nepieciešams uzlabot esošo interneta pieslēgumu, lai tiktu nodrošināta prasībām atbilstoša darba vide.

Sarunu vakari tiek organizēti visā novada teritorijā. Tie jau aizvadīti Nītaurē, Kaivē, Jāņmuižā, Vaivē, Jaunpiebalgā un norisināsies arī citviet novadā.

Saistītie raksti

Back to top button