ProjektiPROJEKTI 2012. GADS

AKTUALITĀTES PROJEKTĀ “VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA EIROPAS SAVIENĪBAS UN ĀRVALSTU FINANŠU LĪDZEKĻU PIESAISTĒ”

Eiropas sociālā fonda projekta „Vecpiebalgas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaistē” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/065/83) ietvaros, kura mērķis ir paaugstināt Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku kapacitāti Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, 8 Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieki, ieskaitot Vecpiebalgas novada domes iepirkumu komisijas pārstāvjus, un 8 Amatas novada pašvaldības darbinieki šobrīd apmeklē apmācības iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā. Apmācību ietvaros darbinieki apgūst tādas tēmās, kā aktualitātes Eiropas Savienības fondu iepirkumos, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanu, nepamatoti lētu piedāvājumu problēma un risinājumi, tehnisko specifikāciju sagatavošanu, lēmumu pārsūdzību publiskajā iepirkumā, iepirkuma līgumu un vispārīgās vienošanās sagatavošanu, noslēgšanu un vadību, „mazie iepirkumi” pēc 2010. gada Publisko iepirkumu likuma grozījumiem,, prasību izvirzīšana un pretendentu piedāvājumu vērtēšana publiskajā iepirkumā, projektēšanas un būvniecības iepirkumu veikšana.

Kopumā projekta ietvaros 12 Vecpiebalgas novada pašvaldības un 8 Amatas novada pašvaldības darbinieki paplašina savas zināšanas par projektu pieteikumu izstrādi un veiksmīgu to īstenošanu, ar mērķi palielināt iespējas piesaistīt nozīmīgus valsts, Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu līdzekļus novadiem, tā uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un tautsaimniecības attīstību kopumā.

Projekts tiek realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros.

Saistītie raksti

Back to top button