IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2012. GADS

Alauksta estrādes vienkāršota rekonstrukcija

Publikācijas datums
27.novembris 2012.g.
Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2012/28 EZF
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Alauksta estrādes vienkāršota rekonstrukcija”
CVP kods
45200000-9
Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 10.decembrim plkst. 11.20
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums šeit … , papildus informācija šeit
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button