Kultūra

AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI SĀK JAUNO SEZONU!

Vecpiebalgas apvienības amatiermākslas kolektīvi un interešu pulciņi sāk  jauno sezonu! Sākot sezonu, kolektīvi priecāsies par jauniem dalībniekiem. Informācija par kolektīviem pie kultūras namu vadītājām. Esiet mīļi gaidīti! Radošo iedvesmu, spēku un lielo izdošanos visiem aktīvajiem un darbīgajiem māksliniekiem, kolektīvu vadītājiem un kultūras darbiniekiem!

Inešu tautas nams (vadītāja Sarmīte Beķere, t. 22022895)
– Vecpiebalgas muižas sieviešu koris, diriģents Jānis Rijnieks, ceturtdienās plkst. 19.30

Dzērbenes tautas nams (vadītāja Daina Šmite, t. 29408315)
– Folkloras kopa „Māras bērni”, vadītāja Mārīte Šķēle, ceturtdienās plkst. 16.00
– Senioru tautisko deju kolektīvs F grupa „Juveris”, vadītājs Uldis Blīgzna, ceturtdienās plkst. 20.00, svētdienās plkst.15.00
– Rokdarbu pulciņš, trešdienās plkst. 16.00 Amatu mājā
– Vēstures interešu klubs, vadītāja Mārīte Šķēle, otrdienās plkst.9.00 skolā, piektdienās, sestdienās plkst.10.00 pilī, domnīcas katra mēneša 3. trešdienā

Kaives tautas nams (vadītāja Agnese Caunīte-Bērziņa, t. 26309040)
– Rokdarbu pulciņš „Saulessvece”, vadītāja Inese Suta, otrdienās plkst. 15.30
– Amatierteātris „Aka”, režisore Baiba Jukneviča , mainīgs laika plānojums
– Kaives jaunais ansamblis, vadītāja Agnese Caunīte Bērziņa, otrdienās plkst,18.00

Taurenes kultūras nams (vadītāja Ginta Babre, t. 22032942)
– Jauktais koris „Pie Gaujas”, diriģente Solveiga Vītoliņa, pirmdienās plkst. 18.30
(pirmā tikšanās 13. septembrī)
– Amatierteātris „Radi”, režisore Gunita Gedroica-Jurago, trešdienās plkst.18.30
(pirmā tikšanās 14. septembrī)
– Interešu – stāstnieku pulciņš, vadītāja Mārīte Šķēle, trešdienās plkst. 15.00
(pirmā tikšanās 15. septembrī)
– Pensionāru klubs „Randiņš”, vadītāja Sarmīte Lielā, katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 11.00
– Aktīvā vingrošana pēc individuālā laika plānojuma

Vecpiebalgas kultūras nams (vadītāja Zigrīda Ruicēna, t.26493591)
– Vecpiebalgas audēju kopa, vadītāja Dagnija Kupče, ceturtdienās plkst. 18.00 aušanas darbnīcā
– Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs E grupa „Mudurainis”, vadītāja Antra Grinberga, trešdienās plkst. 19.00
– Senioru tautisko deju kolektīvs F grupa „Mudurainis XO”, vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās plkst. 19.00
– Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs D grupa „Balga”, vadītājs Kaspars Brauns, mēģinājumi Rīgā otrdienās plkst. 19.30
– Jauniešu tautisko deju kolektīvs C grupa „Slātaviņa”, vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās , trešdienās plkst. 16.00
– Vokālais ansamblis „Tāpēc”, vadītāja Astra Piruška, ceturtdienās plkst. 19.00
– Amatierteātris „Sumaisītis”, režisore Inese Pilābere, otrdienās plkst. 19.00
– Senioru klubs „Pīlādzītis”, vadītājas Ieva Veinberga un Rasma Beķere, katra mēneša 17. datumā plkst. 12.00

Saistītie raksti

Back to top button