Novads

Apkopoti Cēsu novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti: 89% apmierināti ar dzīvi novadā

No 2021.gada 23.novembra līdz 13.decembrim norisinājās Cēsu novada iedzīvotāju elektroniskā aptauja – pirmā, kas apzināja visa novada iedzīvotāju viedokli pēc administratīvi teritoriālās reformas. Kā vienu no galvenajiem faktoriem – savu uzticību pašvaldības darbam – pozitīvi vērtēja 66% respondentu. Tāpat apmierināti vai daļēji apmierināti ar savu dzīvi Cēsu novadā ir 89% novadnieku.

Aptaujā piedalījās 1136 iedzīvotāji. No tiem 72% sievietes un 31% vecuma grupā “45-62 gadi”.

Respondenti vērtēja pašvaldības darbu un pakalpojumus, novada vidi un infrastruktūru, kultūras un sporta dzīvi novadā 2021.gadā. Tāpat iedzīvotāju izteica viedokli par jaunā novada prioritātēm, vērtēja pandēmijas ietekmi uz saviem paradumiem un mobilitāti.

Lai arī pārsvarā iedzīvotāji atzinīgi vērtējuši novada attīstību un pašvaldības darbu, liela uzmanība tiks pievērsta kritiskajiem vērtējumiem un iedzīvotāju ieteikumiem atvērtajos jautājumos. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, tiks uzlaboti gan esošie novada pakalpojumi, gan veidoti novada attīstības virzieni.

Aptaujas rezultāti pieejami gan interaktīvas vizualizācijas formātā ŠEIT, gan grafiku veidā pdf formātā ŠEIT. Aptaujas datu kopa publicēta arī Latvijas atvērto datu portālā data.gov.lv.

Saistītie raksti

Back to top button