IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2015. GADS

Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai

Publikācijas datums
31.marts 2015.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Iepirkuma veids
Preces
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29366057, fakss 64161969, e-pasts:  vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors
Identifikācijas numurs
VNP-2015/07 ZF
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai
CVP kods
03311000-2
Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 14.aprīlim plkst. 10.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit… 
Jautājumi un atbildes Šeit …
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit Pārtraukts – 11.06.2015. Iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.

Saistītie raksti

Back to top button