IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2015. GADS

Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai

Publikācijas datums
11.Jūnijā 2015.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Iepirkuma veids
Piegāde
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29366057, fakss 64161969, e-pasts:  vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors
Identifikācijas numurs
VNP-2015/10 ZF
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai”
CVP kods
03311000-2
Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 25.jūnijam plkst. 17.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit… 
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Saistītie raksti

Back to top button