Novads

Apstiprināta Cēsu novada kultūras attīstības stratēģija 2030

Cēsu novada domes deputāti apstiprināja Cēsu novada kultūras attīstības stratēģiju 2030. Kultūras attīstības stratēģijas dokuments ir dzīvs – to pēc apstiprināšanas var pilnveidot un labot, tāpēc mainoties ārējiem apstākļiem, parādoties jauniem priekšlikumiem un kultūras aktivitātēm, kas būtu nostiprināmas kultūras stratēģijā – tas tiks darīts.

“Šis ir jumta dokuments vienotai kultūras telpas attīstībai novadā. Tas apskata četrus lielus un nozīmīgus kultūras telpas jautājumus: vienota kultūras pārvaldība 21.gadsimtā; kultūras pasākumu piedāvājums iedzīvotājiem – jaunu kultūras pasākumu attīstība un esošo pieejamība; kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana; starptautiskā atpazīstamība un projektu finansējuma piesaiste kultūrai”, stāsta darba grupas vadītājs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, norādot, ka, izstrādājot kultūras attīstības stratēģijas dokumentu, par pamatu tika ņemta esošā novada situācijas analīze, dažādās tradīcijas un kultūras bagātība visā novadā.

Kultūras stratēģijā definēta Cēsu novada kultūras attīstības vīzija un attīstības virzieni 2030.gadam, savukārt rīcību plāns, uzdevumi, rezultāti, rezultatīvie indikatori attīstības dokumentā ir izstrādāti 2022.-2027.gadam, ņemot vērā nacionālo un reģionālo plānošanas periodu cikliskumu.

Atis Egliņš-Eglītis piebilst: “Es ļoti augstu vērtēju darba grupas devumu sešu mēnešu garumā, izstrādājot vienu no pirmajām Latvijas kultūras attīstības stratēģijām novadam pēc administratīvās teritorijas. Darba grupa neformāli darbu turpina arī pēc stratēģijas apstiprināšanas, diskutējot un piedaloties ar padomu, veidojot vienotu kultūras pārvaldību novadā.”

Tāpat šī darba grupa izstrādāja vienotu kultūras pārvaldības modeli novadā. Paredzēts, ka jaunais pārvaldības modelis sāks strādāt šī gada 1.septembrī, kad darbu sāks iestāde “Kultūras pārvalde”.

Saistītie raksti

Back to top button