ProjektiPROJEKTI 2011. GADS

Apstiprināti ūdenssaimniecības attīstības projekti Inešu un Vecpiebalgas ciemā

Vecpiebalgas novada pašvaldība turpina strādāt, lai uzlabotu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Vecpiebalgas novadā. Vasaras sākumā tika saņemta priecīga ziņa, ka pašvaldības iesniegtie projekti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu ciemā” un „Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā” ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu ir apstiprināti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Projektu galvenais mērķis ir kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens resursu aizsardzība, notekūdeņu un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana. Projektu rezultātā tiks sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi:

*      Sakārtojot ūdensapgādes sistēmas tiks nodrošināts normatīvo aktu kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 90% Vecpiebalgas ciema un 61% Inešu ciema iedzīvotājiem;

*      Paplašinot kanalizācijas sistēmas un izbūvējot atbilstošas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiks nodrošināti atbilstoši notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi 90% Vecpiebalgas ciema un 47% Inešu ciema iedzīvotājiem, kā rezultātā tiks būtiski samazināts gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojums.

Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu ciemā” kopējās izmaksas ir LVL 337 956,00, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 85%, jeb LVL 287 262,60. Projekta „Ūdenssaimniecības  attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā” kopējās izmaksas ir LVL 350 502,32, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 85%, jeb LVL 297 926,97.Projektu īstenošanas ilgums ir 18 mēneši.

Saistītie raksti

Back to top button