ProjektiPROJEKTI 2015. GADS

APSTIPRINĀTS JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTA IESNIEGUMS „ONE ACTION CAN CHANGE THE PLANET”

2015.gada 14.jūlijā valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” apstiprināja Vecpiebalgas novada pašvaldības jauniešu apmaiņas projekta iesniegumu „One action can change tha planet ” (Nr. 2015-2-LV02-KA105-000824), kas tika iesniegts Eiropas Savienības  programmas „Erasmus+” ietvaros. Projekta galvenās tēmas ir vide, klimata pārmaiņas, labklājība un radošums.

Projekta ietvaros Vecpiebalgas novadā satiksies 20 jaunieši no Vecpiebalgas novada, Vācijas, Itālijas un Ungārijas vecumā no 16 – 20 gadiem no divām dažādām vidēm, lauku reģioniem un pilsētām, lai kopīgi diskutēt un veicinātu informētību par vides problēmām un mēģinātu izprast kā cilvēku dzīvesveids ietekmē vidi un mūsu planētu.

Projekta galvenie uzdevumi ir paaugstināt infromētību par mūsu, kā Eiropas pilsoņu, atbildību par vidi; iedrošināt jauniešus uzņemties atbildību par vides jautājumiem; veicināt kultūru dažādību un mijiedarbību starp jauniešiem no dažādām valstīm; iedrošināt jauniešus būt radošiem un domāt „ārpus kastes”, veicināt māksliniecisko brīvību; izprast un salīdzināt vides problēmas un labās prakses piemērus iesaistītajās valstīs; attīstīt jauniešos atbildības sajūtu saistībā ar vides piesārņošanu un resursu izšķērdēšanu; veicināt jauniešu no dažādām valstīm tīklošanos un sadarbību.

Lai sasniegtu projekta mērķi, jaunieši piedalīsies dažādās āra un grupas saliedēšanas aktivitātēs, radošajās darbnīcās saistībā ar materiālu ottreizējo pārstrādi, kultūras vakaros, veidos prezentācijas, pievērsīs vietējos iedzīvotājus uzmanību vides problēmām un paši veidos modes skati no ottreiz izmantojamajiem resursiem.

Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Saistītie raksti

Back to top button