ProjektiPROJEKTI 2016. GADS

APSTIPRINĀTS PROJEKTA IESNIEGUMS „INTERNATIONAL SNOWFALL”

Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības jauniešu centra „Balgas Strops” Eiropas brīvprātīgā darba projekta iesniegumu „International snowfall” (2015-3-LV02-KA105-000909), kas tika iesniegts Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” ietvaros.

No 2016.gada 15.februāra līdz 15.martam jauniešu centrā „Balgas Strops” un visā Vecpiebalgas novadā notiks kaut kas jauns un vēl nepiedzīvots. Sniega vietā, ko esam pieraduši piedzīvot katru gadu, novadu pāršalks starptautisks sniegputenis, kas ne tik daudz radīs izmaiņas dabā, cik novada iedzīvotāju un Eiropas brīvprātīgā darba veicēju dzīvēs. Vecpiebalgas novadā ieradīsies 10 brīvprātīgie no 5 dažādām Eiropas valstīm (Itālijas, Spānijas, Portugāles, Austrijas un Ungārijas), lai palīdzētu organizēt starptautsisku mēnesi vietējiem bērniem, jauniešiem un iedzīvotājiem kopumā. Brīvprātīgie apmeklēs Inešu pamatskolu, Vecpiebalgas bērnudārzu un Dzērbenes jauniešu centru, iepazīsies ar vietējiem bērniem un jauniešiem. Brīvprātīgie būs iesaistīti dažādās aktivitātēs, veidos savus nacionālos vakarus un pats galvenais – radīs pasākumu „Internacionālais Talantu šovs 2016”, kas norisināsies 10.martā Vecpiebalgas kultūras namā.

Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Saistītie raksti

Back to top button