ProjektiPROJEKTI 2013. GADS

APSTIPRINĀTS PROJEKTA PIETEIKUMS “LET’S MAKE A NEW LEGEND!”

2013.gada 22.aprīlī valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” apstiprināja Vecpiebalgas novada pašvaldības jauniešu apmaiņas projekta iesniegumu „Let’s make a new Legend” (Nr.LV-11-E16-2013-R1), kas tika iesniegts programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros.

Projekta „Let’s make a new Legend!” galvenā tēma ir Eiropas apzināšanās un māksla. Projekta ietvaros no 16. līdz 24.septembrim Vecpiebalgas novadā satiksies 24 jaunieši no Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Polijas vecumā no 15 – 17 gadiem. Projekta mērķis ir veicināt dalībnieku izpratni par tagadni un nākotni vienotā Eiropā caur kopējo vēsturisko pieredzi. Projekta uzdevumi ir veicināt jauniešu izpratni par kopējo vēsturisko pieredzi; veicināt jauniešu piederības veidošanos Eiropai un izpratni par Eiropas pilsonību, tās vērtībām un tiesībām; izmantojot vēsturisko pieredzi, radīt jauniešos izpratni par labākas tagadnes un nākotnes veidošanas iespējām; caur teātri un mākslu kā metodi veidot jauniešos izpratni par cilvēktiesībām, cilvēku vajadzībām un problēmu risināšanas veidiem; izveidot bukletu, kas atspoguļos projekta ideju un sasniegtos rezultātus; ar teātra izrādes palīdzību iepazīstināt vietējo sabiedrību ar projektā sasniegtajiem rezultātiem.

Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Saistītie raksti

Back to top button