ProjektiPROJEKTI 2013. GADS

APSTIPRINĀTS PROJEKTA PIETEIKUMS “OPEN YOUR MIND”

2013.gada 24.aprīlī valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” apstiprināja Vecpiebalgas novada pašvaldības jauniešu apmaiņas projekta iesniegumu „Open Your Mind” (Nr.LV-31-E16-2013-R1), kas tika iesniegts programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros.

Projekta „Open Your Mind” galvenā tēma ir cilvēktiesības, diskriminācijas novēršana un Eiropas apzināšanās. Projekta ietvaros no 28.augusta līdz 5.septembrim Vecpiebalgas novadā satiksies 18 jaunieši no Vecpiebalgas, Gruzijas un Francijas vecumā no 18 – 25 gadiem. Jauniešu apmaiņas mērķis ir pievērst jauniešu no dažādām valstīm uzmanību cilvēktiesību un vienlīdzīgu tiesību jautājumu nozīmei šī brīža un nākotnes sabiedrībā. Projekta “Open Your Mind” uzdevumi ir likt jauniešiem aizdomāties par cilvēktiesībām un vienlīdzīgām tiesībām kopumā, par dzimumu un vienlīdzību, par identitāti un seksualitāti, par reliģijas un nacionalitātes nozīmi; veidot diskusijas starp dažādu valstu jauniešiem, lai mācītos no citām kultūrām; veicināt jauniešu uzskatu maiņu, līdzdalību un iniciatīvu pārmaiņu veidošanā pastāvošajā sabiedrībā; atbalstīt lauku jauniešu izaugsmi un attīstību; mazināt diskrimināciju un veicināt vienlīdzību dažādu cilvēktiesību jautājumos; veicināt jauniešu piederības veidošanos Eiropai un izpratni par Eiropas pilsonību; izveidot grāmatu, kas apvienos dažādas jauniešu domas un uzskatus par cilvēktiesībām un vienlīdzību.

Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Saistītie raksti

Back to top button