Pārvaldes jaunumiUzņēmējdarbība

AR SKATU NĀKOTNĒ. INTERVIJA AR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJU INDRIĶI PUTNIŅU

Svarīgākie darbi, kas šobrīd ir pašvaldības administrācijas dienas kārtībā?

Visus domes deputātus esmu iepazīstinājis ar savu redzējumu par pašvaldības tuvākā laika uzdevumiem. Ar viņiem tos esam pārrunājuši un visi esam vienisprātis, kuri ir tie darbi, kas tuvākajā laikā jāpaveic. Piemēram, līdz ar jaunās Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājas Girtas Upenas ienākšanu komandā plānojam ķerties klāt novada plānošanas dokumentu caurskatīšanai. Ir virkne dokumentu, kas jāaktualizē vai jāizstrādā no jauna. Kaut vai, piemēram, Vecpiebalgas novada attīstības programma, kas beidzas 2019. gadā. Šobrīd jāsāk plānot nākamais periods. Vienlaikus sadarbībā ar Jaunpiebalgas novada pašvaldību būtu nepieciešams izstrādāt vienotu Piebalgas novada tūrisma attīstības stratēģiju, izvērtējot iespējas sadarboties arī ar citām kaimiņu pašvaldībām. Lielas cerības lieku uz Lauru Prūsi, mūsu novada jauno tūrisma speciālisti, kas ar lielu entuziasmu ir uzsākusi savu darbu. Jau šobrīd esam pašvaldības atbildīgajām amatpersonām uzdevuši veikt pašvaldības saistošo līgumu izvērtēšanu, to atbilstību pastāvošajām likumu normām un pašvaldības interesēm, par pamatu ņemot saimniecisko izdevīgumu ilgtermiņā, nepieciešamības gadījumā, protams, piesaistot kompetentus un neatkarīgus konsultantus. Tāpat ir nepieciešams veikt pašvaldības nekustamo īpašumu lietderīguma izvērtēšanu, nepieciešamības gadījumā lemjot par īpašuma iznomāšanu vai atsavināšanu. Manuprāt, ir virkne īpašumu, kuru uzturēšana mums ir pārlieku dārga un nerentabla, bet, nododot tos uzņēmējiem, rastos daudz labu lietu – gan darbavietas, gan būtisks pašvaldības budžeta atslogs. Starp citu, ja runājam par nekustamajiem īpašumiem, tad ļoti svarīga ir mūsu mežu resursu izvērtēšana un apsaimniekošanas plāna izstrāde, jo esam konstatējuši, ka ir virkne īpašumu, kuru īpašumu dokumenti nemaz nav sakārtoti, līdz ar to daļa meža resursu ir pakļauti bojāejas riskam.

Lēmums par skolu reorganizāciju ir pieņemts. Kas sekos tālāk?

Lai arī lēmumi par skolu reformu ir tikko pieņemti, ar to jau nekas nebeidzas, bet drīzāk tieši tagad sākas. No tā, kā pašvaldība rīkosies tālāk, ir ļoti daudz kas atkarīgs. Lai reformai būtu kāda jēga un tā izdotos, nepieciešams vispirms konkursa kārtībā atrast Taurenes un Dzērbenes apvienotās skolas – Vecpiebalgas novada pamatskolas -direktoru. Lielā mērā tieši no direktora, protams, cieši sadarbojoties arī pedagogiem, vecākiem un pašvaldībai, būs atkarīgs, kāda veidosies skola nākotnē. Tieši tas pats attiecināms uz Inešu un Vecpiebalgas skolas savienošanos. Ja arī tīri juridiski Vecpiebalgas vidusskolai nekas nemainīsies, tad sabiedrība šobrīd prasa pavisam konkrētas pārmaiņas. Jau šobrīd esmu uzsācis sarunas ar skolas vadību par turpmākās rīcības plānu.

Pēdējā laikā izskan pārmetumi par pašvaldības darba efektivitāti, kā arī ierosinājumi samazināt darbinieku skaitu. Kāds ir domes vadības viedoklis šajā jautājumā?

Sabiedrībā lielus iebildumus sacēla pašvaldības darbinieku atalgojuma palielināšana. Iemeslu tam jau vairākkārt esmu skaidrojis. Taču nenoliegšu, ka, iespējams, mūsu pašvaldības aparāts ir pārlieku smagnējs, tāpēc esam uzsākuši pašvaldības darbinieku funkciju, atbilstības, noslogojuma, darba apjoma un kvalitātes izvērtējumu. Domāju, ka rezultātā noteikti redzēsim, kur mēs neefektīvi tērējam pašvaldības līdzekļus un varbūt redzēsim, kur mums pietrūkst kapacitātes, lai savus uzdevumus veiktu pēc iespējas kvalitatīvāk. Februāra domes sēdē esam apstiprinājuši Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumus. Savukārt februāra Finanšu un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju apvienotajā sēdē tikāmies ar speciālisti, kas šopavasar varētu veikt šo funkcionālo auditu.

Programmās visas vēlētāju apvienības solīja atbalstu uzņēmējiem. Vai plānojat arī kādus jaunus atbalsta pasākumus?

Šī gada budžetā mums ir iestrādāts atbalsts uzņēmējdarbības grantiem. Šāds atbalsta mehānisms ir daudzviet citās pašvaldībās, pie mums tas ir jaunums. Doma ir par atbalstu jaunajiem vai topošajiem uzņēmējiem, lai viņiem būtu neliels finanšu atspēriens biznesa idejas uzsākšanai vai iedzīvināšanai. Vēl gan nepieciešams izstrādāt konkursa nolikumu, ko veiks mūsu Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa, konsultējoties ar Uzņēmēju konsultatīvo padomi. Turpinās darbs arī pie infrastruktūras projektiem, tostarp vairākiem uzņēmējiem svarīgo pievadceļu sakārtošanas Inešos.

Informācijas aprite un komunikācija ar iedzīvotājiem. Ko uzlabosiet šajā jomā?

Ļoti ceru, ka vistuvākajā laikā varēsim sabiedrībai prezentēt jauno novada mājaslapas versiju, kura pašlaik tiek izstrādāta. Esmu redzējis, kā tā top, tāpēc esmu pārliecināts, ka būs ļoti kvalitatīvs un estētisks rezultāts. Mājaslapu sadarbībā ar mūsu speciālistiem izstrādā SIA Bumbierkoks – uzņēmums, kura vadītāji – Poikānu ģimene – ir pārcēlusies uz pastāvīgu dzīvi Vecpiebalgas novadā. Līdz ar to ir prieks, ka varam šo uzdevumu uzticēt sava novada iedzīvotājiem. Aicinu iedzīvotājus ar saviem jautājumiem droši vērsties pašvaldībā. Jautājumus var uzdot gan ar avīzītes starpniecību, gan tieši – zvanot, kā arī atnākot pie manis personīgi pieņemšanas laikos, kas arī katru nedēļu tiek publicēti novada mājaslapā.

Dzidra Ješkina, pašvaldības izdevuma “Vecpiebalgas Novada Ziņas” redaktore

Saistītie raksti

Back to top button