Uzņēmējdarbība

ATBALSTS LAUKSAIMNIEKIEM UN MEŽU ĪPAŠNIEKIEM

No 2019. gada 1. septembra var pieteikties atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS). Šo valsts atbalsta maksājumu var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu – Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējās kazu šķirnes audzētāji.
Lai saņemtu atbalstu pretendentam Lauku atbalsta dienestā līdz 2019.gada 30.septembrim ir jāiesniedz iesniegums, kā arī Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atzinums par dzīvnieku atbilstību šķirnes aprakstam. Iesniegumu var iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu.
Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Valsts atbalsts.

No 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. decembrim:
– apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai.
– apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa – vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi.
Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt LAD mājaslapā sadaļā Atbalsta pasākumi.

Saistītie raksti

Back to top button