Pārvaldes jaunumi

ATBILDĪGA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA VECPIEBALGAS NOVADĀ

Lai nodrošinātu efektīvāku atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli novadā un izslēgtu situācijas, kad atkritumu maisi nonāk dabā un citās neatbilstošās vietās, Vecpiebalgas novada pašvaldība uzsāks darbu ar SIA “ZAAO” (ZAAO) izveidoto līgumu tiešsaistes sistēmu LAIPA. Ikdienā, atrodoties ārpus biroja telpām un apsekojot īpašumus, pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem tagad pieejama aktuālā informācija par pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgtajiem sadzīves atkritumu izvešanas līgumiem.
Atgādinām, ka spēkā ir Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Vecpiebalgas novadā”, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašniekiem vai pārvaldītājiem ir pienākums slēgt līgumu par radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem, kam līgums ar ZAAO nav noslēgts, tiek izteikts brīdinājums un aicinājums sakārtot līgumsaistības.
ZAAO speciālisti ārkārtējās situācijas laikā konsultē un līgumu slēgšanu koordinē attālināti pa tālr.64281250 vai e-pastā: zaao@zaao.lv, katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00.
Būtiski, ka pašvaldībā ir pieejama infrastruktūra arī dalīti vāktu atkritumu bezmaksas nodošanai, kas šķirotājiem nodrošina vairākus ieguvumus. Nodalot pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, samazinās ikmēneša mājsaimniecības izdevumi par atkritumu izvešanu, jo sašķiroto atkritumu izvešana iedzīvotājiem joprojām, pat neskatoties uz šī brīža situāciju pārstrādes tirgū, ir bez maksas. Atkritumu šķirošana palīdz taupīt enerģiju un saudzēt dabu, jo iepakojuma materiālu pārstrādei ir nepieciešams mazāk resursu nekā ražošanai no jaunām izejvielām.
Novadā izvietoti vairāki desmiti konteineru dalītai atkritumu nodošanai, kuru turpmāka pieejamība iedzīvotājiem ir atkarīga no atkritumu izmetēju godaprāta un atbildīgas rīcības, jo šobrīd pašvaldībai EKO punktu uzturēšana nozīmē neadekvātus finanšu ieguldījumus tādēļ, ka konteineros tiek sabērts kurināmais materiāls, medicīnas atkritumi, būvmateriāli, zaļie atkritumi, liedzot iepakojumu konteineru saturu nodot atkritumu apsaimniekotājam bez maksas.
Taurenes pagasta adresē “Nēķins” pieejams EKO laukums, tajā, ievērojot drošības pasākumus, tostarp 2 metru distanci ar EKO laukuma pārzini, iespējams nodot dažādus šķirotos atkritumus, tai skaitā pudeļu stiklu, papīru, kartonu, plastmasu, PET pudeles, metālu, kā arī nolietoto sadzīves tehniku un logu stiklu, kuru EKO punktu pudeļu stiklam paredzētajos konteineros mest nav atļauts. Laukumā var nodot arī bīstamos atkritumus: krāsu bundžas, luminiscentās spuldzes, baterijas un akumulatorus. Laukumā pieņem arī auto riepas un lietošanai derīgus apavus.
Klienti (privātpersonas), kuriem ir tiešais līgums ar ZAAO par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, var nodot lielgabarīta, būvniecības un zaļos atkritumus EKO laukumos pēc cenrāža, ar pēcapmaksu. Aicinām pirms došanās uz EKO laukumu zvanīt pa tālruni 29221847, piesakot lielgabarīta, būvniecības, zaļo atkritumu veidu nodošanas nepieciešamību. Norēķināties par EKO laukumos atvestajiem atkritumiem ar skaidru naudu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā nav iespējams. EKO laukums atvērts otrdienās, ceturtdienās no plkst.14 līdz 18, piektdienās, sestdienās no plkst.10 līdz 18, svētdienās no plkst.15 līdz 19, pirmdienās un trešdienās laukums slēgts.
Uz vairākās adresēs izvietotajiem šķiroto atkritumu konteineriem jeb EKO punktiem iedzīvotāji var nogādāt šķirotus atkritumus un izmest tos divos speciāli marķētos konteineros, no kuriem viens paredzēts pudeļu, burku stiklam, bet otrs- papīram, polietilēnam, PET pudelēm, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojumam, metālam.
Šķiro atkritumus pareizi!

Konteiners papīram, polietilēnam, PET pudelēm, metālam

DRĪKST MEST

NEDRĪKST MEST

Papīra un kartona atkritumus

Biroja papīru, avīzes, žurnālus, grāmatas, iepakojuma papīru, kartonu, gofrētu kartonu, pārtikas dzērienu tetrapakas, elopakas. Materiāliem ir jābūt tīriem, bez organisko materiālu (ēdiena atlikumiem, eļļām u.c.) piejaukumiem.

Kartona kastes pirms izmešanas konteinerā ir jāizjauc un jāsaplacina.

Papīra un kartona atkritumi

nedrīkst mest vienreizējās lietošanas traukus, papīra dvieļus un salvetes, folija iepakojuma materiālu (čipsu pakas, saldējuma papīrus), līmpapīrus, fotopapīrus utt.

 

Polietilēna atkritumus

Polietilēna plēves un plastmasa kannas, spaiņus, kastes, pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojums (LDPE; HDPE). Tam ir jābūt tīriem.

 

Polietilēna atkritumi

nedrīkst mest vienreizējās lietošanas plastmasas traukus, krējuma un margarīna trauciņus, skābbarības ruļļu plēves, rotaļlietas u.c. cietās plastmasas veidu izstrādājumus (PP; PS; PVC).

 

PET dzērienu pudeles

Visa veida un krāsu izlietotas plastmasas pārtikas dzērienu pudeles. Pudeles var būt ar korķiem un etiķetēm. Dzērienu pudeles nav jāmazgā. Pirms izmešanas pudeles ir jāsaplacina.

 

PET dzērienu pudeles

nedrīkst mest vienreizējās lietošanas traukus, kečupa un eļļas pudeles un citus plastmasas izstrādājumus.

 

Metālu

Visa veida metāla iepakojumus un metāla priekšmetus.

Konteiners pudeļu un burku stiklam

DRĪKST MEST

NEDRĪKST MEST

Stikla iepakojumu – pudeles un burkas

Stikla iepakojuma atkritumus un lauskas. Visa veida stikla pudeles un burkas. Var būt ar metāla gredzeniem, riņķiem un etiķetēm.

 

Stikla iepakojums – pudeles un burkas

NEDRĪKST mest  stikla burkas un pudeles ar pārtikas un ķīmisko atkritumu piejaukumu. Nedrīkst mest logu stiklu, spoguļus, lampu kupolus, keramikas izstrādājumus (balzama pudeles), automašīnu logu stiklu, pakešu logu stiklu.

Saistītie raksti

Back to top button