Novads

ATTĀLINĀTAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS MAIJĀ UN JŪNIJĀ

Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību, kā arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo seku savlaicīgā novēršanā, Juridiskās palīdzības administrācija sadarbībā ar juridiskās palīdzības sniedzējiem nodrošina iespēju ikvienam iedzīvotājam saņemt konsultāciju, sazinoties ar juridiskās palīdzības sniedzēju pa tālruni.
Konsultāciju tēmas: ģimenes tiesības, aizsardzība no vardarbības, darba tiesības, saistību izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process u.c.
No 17. maija līdz 11. jūnijam darba dienās 12.00 – 16.00 ikvienam būs iespēja saņemt informāciju par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību juridisku strīdu risināšanā.
Noteiktajos laikos, zvanot pa tālruņiem 67 514 224 vai 67 514 237, tiksiet savienots ar juridiskās palīdzības sniedzēju konsultācijas saņemšanai.
Ja telefona līnija ir aizņemta, aicinām zvanīt atkārtoti darba dienās noteiktajos laikos.
Esiet pacietīgi un gatavi konsultācijai:
– pēc iespējas precīzāk noformulējiet jautājumu
– nodrošināties ar iespēju pierakstīt svarīgo informāciju
– vēlams atrasties telpās.

Minētā administrācijas iniciatīva atbalstīta, ievērojot joprojām pastāvošos ierobežojumus epidemioloģiskās situācijas dēļ un nepieciešamību nodrošināt juridisku atbalstu strīdu risināšanā un seku mazināšanā.

Saistītie raksti

Back to top button