ProjektiPROJEKTI 2011. GADS

AUGSTĀ KALNA ATDZIMŠANA

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2011.gada 6.jūlijā ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta (Nr.11-09-LL29-L413201-000010) pieteikumu „Augstā kalna atdzimšana” kurš tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības programmas  pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta mērķis ir labiekārtot un uzlabot sabiedriski nozīmīgu dabas objektu, veicināt tā saglabāšanu, atbalstīt, dažādot un uzlabot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un kvalitāti brīvā dabā, veicināt saudzīgu attieksmi pret dabu iedzīvotāju vidū, atjaunot Dzērbenes Augstā kalna brīvdabas estrādi.

Projekta ietvaros veiktā estrādes rekonstrukcija dos iespēju saglabāt tīru un sakoptu Augsto kalnu kā dabas un kultūras objektu, dos iespēju sakopt estrādes teritoriju, iesaistot brīvprātīgos, tādejādi veicinot iedzīvotāju līdzdalību, dos iespēju kvalitatīvāk organizēt novada un pagasta pasākumus, dos iespēju iedzīvotājiem baudīt profesionālu mākslinieku koncertus un izstādes.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 10 532.42 LVL, no kurām ELFLA finansējums ir 7 899.32 LVL. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekts tiks īstenots 2011.gada laikā.

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button