Izsoles

AUGUSTA IZSOĻU REZULTĀTI

2020.gada 17. augustā notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nomas tiesību izsole par nedzīvojamām telpām ēkā “Gaismas iela 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 4292 007 0450 001, 28,8 m2 platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā summa – 0,21 eiro/m2 mēnesī.

2020.gada 17. augustā notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nomas tiesību izsole par nedzīvojamām telpām ēkā “Inešu pamatskola” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 4254 002 0361 001, 45,7 m2 platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā summa 0,21 eiro/m2 mēnesī.

2020.gada 17. augustā notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nomas tiesību izsole par lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā “Pļavēni”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads kadastra numurs 4292 004 0141, kadastra apzīmējums 4292 004 0141, 4292 004 0142 2.9 ha platībā. Izsolē piedalījās divi izsoles dalībnieki, nosolītā nomas maksa 87.0 eiro gadā.

2020.gada 17. augustā notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nomas tiesību izsole par lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā “Čabu karjers” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 4292 004 0018, kadastra apzīmējums 4292 004 0133, 2,8 ha platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā nomas maksa 48,00 eiro gadā.

2020.gada 17. augustā notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nomas tiesību izsole par lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā “Lībiešu kalns” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 4292 001 0239, kadastra apzīmējums 4292 001 0239, 1,2 ha platībā. Izsolē piedalījās divi izsoles dalībnieki, nosolītā nomas maksa 300,00 eiro gadā.

Saistītie raksti

Back to top button