IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2012. GADS

Autoruzraudzība būvobjektam “Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi Vecpiebalgas novada Inešu pagasta Inešu ciemā”

Publikācijas datums
05.aprīlis 2012.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Vecpiebalgas novada Inešu pagasta saimnieciskā dienesta vadītājs Viesturis Burjots, mob. tālrunis 20238995
Identifikācijas numurs
VNP-2012/9 ERAF
Paredzamā iepirkuma priekšmets Autoruzraudzība būvobjektam “Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi Vecpiebalgas novada Inešu pagasta Inešu ciemā”
CVP kods
71000000-8
Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 19.aprīlim plkst. 10.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums šeit
Iepirkuma rezultāts Lēmums lejupielādējams šeit

Saistītie raksti

Back to top button