Novads

Bāriņtiesā mainīti tālruņa numuri

No 1.aprīļa Cēsu novada bāriņtiesā mainīti tālruņu numuri. Jaunos tālruņu numurs skatīt Cēsu novada mājas lapas kontaktu sadaļā ŠEIT.

Cēsu novada bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Pagastos un tajās pilsētās, kurās nav zvērināta notāra, kā arī novados, izņemot administratīvā centra pilsētu, ja tajā ir zvērināts notārs, bāriņtiesa Latvijas Republikas Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šajā likumā noteiktos uzdevumus.

Saistītie raksti

Back to top button