Pārvaldes jaunumi

BASEINA APMEKLĒJUMU GRAFIKS

Plānojums baseina apmeklējumiem projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/104 ietvaros 2020. gada 28. februāris – 3. aprīlis.
Projektā “Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/104 ir rasta iespēja vēl 5 baseina apmeklējuma reizēm. Par peldbaseina izmantošanu ar SIA “Fenikss Z.G.” Priekuļos ir noslēgts līgums ar nosacījumiem:
Apmeklējumi piektdienās: 28. februārī, no 13. marta līdz 3. aprīlim;
Baseina apmeklējuma laiks 12.00 – 13.00;
Apmeklētāju skaits – līdz 30 cilvēkiem.
Baseina apmeklējumi (kā iepriekš) plānoti Vecpiebalgas novada pagastos, bet jebkurā no apmeklējuma reizēm var piedalīties visa novada ļaudis- apmeklējumi ir atklāti. Lūgums savlaicīgi pieteikties pie braucienu organizatorēm.

Brauciena laiks

Pamatdalībnieki

Organizators

Maršruts un aptuvenais laiks

28.02.2020.

Vecpiebalgas pag. iedzīvotāji

Daiga Šatrovska, 26585532, projekti@vecpiebalga.lv

11.00 Vecpiebalga; 11.15 Taurene; 12.00 Priekuļi- ap 14.00 Taurene; 14.15 Vecpiebalga

13.03.2020.

Taurenes pag. iedzīvotāji

Inese Saliņa, 22007612,
taurene@vecpiebalga.lv

11.00 Vecpiebalga; 11.15 Taurene; 12.00 Priekuļi- ap 14.00 Taurene; 14.15 Vecpiebalga

20.03.2020.

Kaives pag. iedzīvotāji

 

Agnese Caunīte- Bērziņa, 26309040, agnese.caunite@vecpiebalga.lv

10.30 Vecpiebalga; 10.50 Kaive; 11:10 Taurene; 12.00 Priekuļi – Taurene, Kaive, ap 14.20 Vecpiebalga

27.03.2020.

Dzērbenes pag. iedzīvotāji

Dace Caune, 64107280 dzerbene@vecpiebalga.lv

10.45 Vecpiebalga; 11.00 Taurene; 11.15 Dzērbene; 12.00 Priekuļi- ap 14.00 Dzērbene; 14.15 Taurene; 14.30 Vecpiebalga

03.04.2020.

Inešu pag. iedzīvotāji

Inese Ģērmane, 22008446
inesi@vecpiebalga.lv

10 .45 Ineši; 11.00 Vecpiebalga; 11.15 Taurene; 12.00 Priekuļi – 14.00 Taurene; 14.15 Vecpiebalga; 14.30 Ineši

Saistītie raksti

Back to top button