IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2015. GADS

Bērnu rotaļu laukuma izveide Dzērbenē

Publikācijas datums
11.februāris 2015.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29366057, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors
Identifikācijas numurs
VNP-2015/2
Paredzamā iepirkuma priekšmets Bērnu rotaļu laukuma izveide Dzērbenē
CVP kods
45112723-9
Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 23.februārim plkst. 16.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit…, dokumentācija šeit
Jautājumi un atbildes Šeit
Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums šeit…

 

Saistītie raksti

Back to top button